ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสลิปเงินเดือน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
     
 

(เลขบัตรประจำประชาชน 13 หลัก )

(วันเดือนปีเกิด =  ววดดปปปป เช่น 01012500)

 

หากพบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนผิดพลาด กรุณาติดต่อ กองบริหารการคลัง ฝ่ายการเงิน โทร.15212 , 15213
หากไม่สามารถเข้าระบบสลิปเงินเดือนได้ กรุณาติดต่อ ศท. โทร.15467

 

Copyright © 2010 All rights reserved. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม